Lektionsgivning 1 florett och värja

Förkunskaper

Fäktträning i grupp 1 (SvFF) samt samt Grundutbildning för tränare (SISU)

Diplom

Alla godkända deltagare erhåller ett utbildningsintyg. De deltagare som också slutför SISU:s fortsättningsutbildning för tränare erhåller diplom som ”Fäkttränare steg 1”.

Fördelning av platser

Antalet deltagare är begränsat till 18 och antagning kommer att ske i anmälningsordning.

Praktiska upplysningar

  • Utbildningsplats: Bosöns elitidrottscentrum, Lidingö
  • Inryckning: Fredag 6 augusti kl 09.00
  • Utryckning: Onsdag 11 augusti ca kl 14.00
  • Avgift: 8.000 kr per deltagare. Avgiften kommer att faktureras respektive deltagares förening.

Bidrag: Deltagarnas föreningar erhåller ett bidrag på 8.000 kr för varje deltagare som godkänns (för deltagare kommande utanför Stockholm ersätts även resekostnader på maximalt 2.000 kr).

Varmt välkommen med din anmälan!