Logistik-PM KVM/JVM Salt Lake City

Nu finns logistik-PM för KVM/JVM Salt Lake City uppe. All info om resor, betalning, ledare finns i bifogad fil.Redigerast 2020-03-06, ny sista dag för ansökan om ackreditering för coacher.