2016 – Påminnelse: Masker och vikter

MRS-kommittén har uppmärksammats på att fäktare som ställt upp i tävlingar haft masker med fel säkerhetsklassning. Kommittén vill därför uppmana domare, fäktare och tävlingsfunktionärer att kontrollera att maskerna ifråga verkligen är märkta ”FIE”.

FIE-märkta masker är obligatoriska fån äldre ungdom. Detta är en säkerhetsregel och därför är det viktigt att att den följs.

För den enskilde fäktaren är det också viktigt att hålla koll. En fäktare som ställer sig på pisten med utrustning som inte är reglementsenlig ska bestraffas med ett gult kort. Dessutom kanske det inte är möjligt att fortsätta tävlingen eftersom korrekt mask saknas.

Masker av samma fabrikat men med olika säkerhetsnivåer kan ha en detalj som skiljer i utseende. Så har till exempel de flesta masker från Allstar ett svart band som bård runt masken, medan 350N-maskerna har ett vitt.

MRS-kommittén har också fått rapporter om kontrollvikter som inte följer reglerna men ändå används på vissa tävlingar. Oberoende av fabrikat ska vikten på värja vara utformad i enlighet med instruktionerna i m.19.4, dvs hålet i vikten ska vara isolerat och vikten får variera mellan 747 och 753 gram.