Medicinsk kompetens inom svensk fäktning

För att främja skadefri och långvarigt fäktande vill Svenska Fäktförbundet undersöka vilken kompetens och vilka resurser som finns i styrelser, bland fäktare och föräldrar.

Syftet är att identifiera personer som är intresserade av att delta på olika nivåer inom fäktningen. Det kan exempelvis vara att bidra till att anti-dopingarbetet på klubben hålls aktuellt, att se till att förbandslådans innehåll är komplett eller att vara behjälplig på tävlingar.

Vi söker läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, nutritionister och personer med idrottspsykologisk kompetens.

Fyll i och skicka in formuläret nedan!

På sikt kan detta leda till att en medicinsk referensgrupp bildas som kan:

  • Säkerställa och kvalitetssäkra skadefri långvarig fäktning
  • Stötta styrelse och landslagsledning i medicinska frågor
  • Medverka till ett resursnätverk för att medicinsk kompetens finns i samband med de tävlingar som kräver detta
  • Bidra till att utvecklingstrappans olika steg följer rekommenderad träning för respektive åldersgrupp och nivå.

Med vänliga hälsningar

Rolf Skuncke, förbundsläkare 

Ulrika Tranæus, medicinskt ansvarig i SvFF:s styrelse