Möten online om bedömning inför USM och senior-SM

Svenska Fäktförbundets Domarkommission inbjuder alla anmälda domare men även coacher och intresserade aktiva till möten online inför såväl USM i Karlskrona som SM i Kalmar. Ingen föranmälan.

Dessa möten online som arrangeras av DK är ett projekt som ska hjälpa alla domare, fäktare, tränare och ledare fräscha upp kunskap om gällande regler samt trender i internationell bedömning.

DK hoppas kunna ordna regelbundna tillfällen där vi kommer gå genom olika reglementsfrågor som kommer förklaras i praktiken med hjälp av video (t.ex non combativity). Vi kommer även berätta hur de bästa internationella domarna bedömer visa aktioner på konventionella vapen (t.ex attack i preparation, parad-riposte vs attack med klinga).

Närmaste tillfälle i samband med USM kommer handla om aktuella regler för utrustning, tendenser för kortvarningar vid corps a corps, masktäckning och regler kring non comativity.

Länk till online möte inför USM:

Onsdag den 11e augusti 2021 kl. 20:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRhNzhjYWItZjc1MS00ODhhLThkMmItNjk2NGNhMWFjNjI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228106dea-72ba-4131-9fa7-82ce53c552b2%22%2c%22Oid%22%3a%22086ddb05-3191-4aa7-a175-a8d92b87306e%22%7d

Länk till online möte inför SM:

Onsdag den 25e augusti 2021 kl. 20:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQwMTNhM2QtN2VhYi00NWIxLTk0NGItNTQ3NTM2N2Q0MTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228106dea-72ba-4131-9fa7-82ce53c552b2%22%2c%22Oid%22%3a%22086ddb05-3191-4aa7-a175-a8d92b87306e%22%7d

Tomasz Goral
Ordförande Svenska Fäktförbundets Domarkommission