Motioner till SOK och RF

De handlar bl.a. om hur samarbetet mellan RF och SOK ska kunna förbättras. Motionen till SOK har skrivits tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Läs motionerna.

Lars Liljegren
Ordförande i Svenska Fäktförbundet