Nordic Epee Camp

Med bidrag från FIE International Charitable Foundation ”For the Future of Fencing” genomförs det för tredje året i rad ett träningsläger med deltagare från de nordiska och baltiska länderna direkt efter JNM. Lägret pågår mellan 25-29/9 Svenska deltagare blir: Tränare: Peter Barvestad Åsa Linde (om studierna medger) Sonja Löfgren Axel Mattsson Julia Asp Christoffer Ejemyr Cecilia Lehrman Leonard Lund Sofia Hansson Jakob Magnusson