Nordiska mästerskap i Espoo i oktober

Den 23-24 oktober arrangeras Nordiska mästerskap i olika klasser i finländska Espoo. Sista anmälan ligger tidigt och olika anmälningsregler gäller för olika klasser. Vänligen läs noga! Vi söker också domare.

Juniorer och kadetter, värja

På värja genomförs NM för juniorer och kadetter. Ingen begränsning finns i antalet deltagare per land och det som krävs är enbart en gällande nationell licens för säsongen 2021-22. Det krävs alltså ingen internationell eller europeisk licens. Samma säkerhetsregler och utrustningskrav gäller som vid svenska tävlingar.

För dessa klasser rekryteras och finansieras domarna av Svenska Fäktförbundet.

Anmälan sker genom att fäktare eller klubbadministratör senast den 15 september loggar in i Ophardt och gör en föranmälan, vilken senare bekräftas av SvFF. Önskemål om anmälan som inkommer senare än så kostar dels 400 kronor i straffavgift, dels att fäktaren täcker de domarkostnader som tillkommer.

Tävlingens sida i Ophardt: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/21365

På söndagen fäktas en lagtävling för juniorer. Laget tas ut efter Uppsala Cup 11-12/9 och baseras i huvudsak på ställningen i Svensk Ranking. Högt rankade fäktare som INTE står till förfogande för laguttagning bör meddela detta till SvFF.

Seniorer, juniorer och kadetter, sabel

För sabelfäktare i klasserna senior, junior och kadett sker anmälan genom att fäktare eller klubbadministratör senast den 15 september loggar in i Ophardt och gör en föranmälan, vilken senare bekräftas av SvFF. Önskemål om anmälan som inkommer senare än så kostar dels 400 kronor i straffavgift, dels att fäktaren täcker de domarkostnader som tillkommer.

Ingen begränsning finns i antalet deltagare per land och det som krävs är enbart en gällande nationell licens för säsongen 2021-22. Det krävs alltså ingen internationell eller europeisk licens. Samma säkerhetsregler och utrustningskrav gäller som vid svenska tävlingar.

För dessa klasser rekryteras och finansieras domarna inte av Svenska Fäktförbundet.

Sabeltävlingens sida i Ophardt: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/21366

På söndagen fäktas lagtävlingar på sabel för seniorer och juniorer. Lagen tas ut av sabelledare strax efter 15/9. Högt rankade fäktare som INTE står till förfogande för laguttagning bör meddela detta till SvFF.

U13 och U15 på värja och sabel

All internationell tävling för svenska fäktare yngre än kadetter är helt och hållet klubbarnas ansvar. Svenska Fäktförbundet hanterar inte anmälningar för dessa klasser och åtar sig inget pliktdomaransvar. Anmälan till Espoo i dessa klasser ska därför inte ske i Ophardt utan senast den 15 september via detta webformulär: https://forms.gle/gz18XJVy3Uvqw41y8. Fäktarna kommer vid betalning av startavgift att åläggas en extra domaravgift på 15 EUR. Deltagande klubbar har ansvar för att dessa fäktare åtföljs av ledare.

Veteraner, sabel

Sabeltävlingen har också en veteranklass. Svenska Fäktförbundet hanterar inte anmälningar för dessa klasser och åtar sig inget pliktdomaransvar. Anmälan till Espoo i dessa klasser ska därför inte ske i Ophardt utan senast den 15 september via detta webformulär: https://forms.gle/gz18XJVy3Uvqw41y8. Fäktarna kommer vid betalning av startavgift att åläggas en extra domaravgift på 15 EUR.

Domare sökes

Svenska Fäktförbundet ersätter kostnader samt ger ett mindre arvode till domare som vill ha uppdraget att döma i Espoo. Ingen internationell domarlicens krävs och uppdraget lämpar sig därför för distrikts- och förbundsdomare som känner sig trygga och som vill prova på att döma i en internationell miljö. Särskilt sabeldomare efterlyses. Meddela intresse till domare@fencing.se.