Ny domarkommission utsedd

Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté har utsett en ny domarkommission som har en diger uppsättning utmaningar framför sig.

Den nya domarkommissionen har följande sammansättning:

– Tomasz Goral, ÄFK, ordförande
– Johan Wik, FFF, vice ordförande
– Linn Löfmark, FKC/GFK
– Birgitta Linde, GFK
– Ulf Wikström, KFK

”Bra fäktning kräver bra domare och om Sverige ska utvecklas som fäktnation krävs också att vi utvecklar domarverksamheten”, säger Tomasz Goral, nytillträdd ordförande i domarkommissionen och Sveriges ende FIE-domare på samtliga tre vapen.

”Den nyvalda domarkommissionen har ett omfattande arbete framför sig med att bland annat reformera det svenska domarutbildningssystemet, att få igång en fungerande vidareutbildning av svenska domare och att se till att fler svenska domare får chansen att utbilda sig till EFC- och FIE-nivå”, fortsätter Goral som också framhåller nödvändigheten av att alla föreningar också arbetar aktivt med domarfrågorna, utser en engagerad domaransvarig samt arrangerar domarutbildningar, i egen regi eller tillsammans med andra föreningar och sitt distrikt.

Domarkommissionen nås på adressen domare@fencing.se.