Ny kommitté för materiel-, regel och säkerhetsfrågor, MRS-kommittén

Den nya ”MRS-kommittén” kommer dessutom att ansvara för att utveckla säkerhetsråd för fäktning i dokumentet ”Säkerhet m.m..

Ledamöter

Orvar Jönsson, ordförande

Stefan Clausen
Mattias Edlund
Henrietta Liljengren
Aleksandar Matic
Sten Wessman

Ur instruktionen:

”Kommittén för materiel, reglements- och säkerhetsfrågor ansvarar för att Svenska Fäktförbundets verksamhet inom dessa områden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och är i detta sammanhang styrelsens organ för beredning och handläggning av ärenden. I detta syfte ska kommittén:

1. Ta initiativ till och lämna förslag på förändringar av Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser.

2. Fastställa Svenska Fäktförbundets råd om säkerhet mm.

3.Vara beredande organ för Svenska Fäktförbundets ställningstaganden i frågor om materiel, regler och säkerhet som uppkommer inom FIE och EFC, till exempel förslag om regeländringar

4. Vid behov ta initiativ till svenska förslag om ändring av FIE:s eller EFC:s regler

5. Ansvara för att vapen- och materielkontrollen vid svenska tävlingar håller god nivå ur säkerhetsmässigt och sportsligt hänseende”

Läs hela instruktionen i Svenska Fäktförbundets Arbetsordning