Nya föreskrifter och råd från Folkhälsomyndigheten

Föreskrifterna och de allmänna råden innebär i korthet följande för idrottsföreningar:

Det är bra att idrotta och det viktigt att ungdomsidrotten fortsätter men följande riktlinjer ska följas:

  • Undvik närkontakt mellan utövare
  • Träna utomhus när så är möjligt
  • Undvik trängsel, onödiga resor i samband med idrottsaktiviteter
  • Undvik omklädnad i allmänna omklädningsrum
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottande (till exempel för att delta i tävlingar)
  • Sätt upp information till medlemmar, personal och andra besökare (se t ex artikeln

    Informationsmaterial från myndigheter)

  • Planera den fysiska miljön och bestäm begränsningar så att trängsel undviks
  • Erbjud möjligheter för alla besökare att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud tillgång till handsprit

För alla föreningar gäller att undvika årsmöten och andra möten eller att genomför dessa digitalt om det är möjligt.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.;

RF: Nya rekommendationer sätter stopp för tävling och match