Nya nationella riktlinjer för att begränsa smittspridningen

2020-12-09 Nya allmänna råd gäller från och med 14 december 2020 och fram till den 30 juni 2021. De innebär vissa förändringar för idrotten. 

I de nya allmänna råden betonas tydligt det personliga ansvaret för att inte medverka till smittspridning. Var och en behöver förstå de allmänna råden och själv göra en bedömning av att de allmänna råden följs.

De som arrangerar idrottsverksamhet har ett särskilt ansvar att se till att gällande allmänna råd iakttas under de aktiviteter som man ansvarar för.

Regering och myndigheter har under den senaste tiden understrukit att Sverige befinner sig i ett allvarligt läge vad gäller spridningen av covid-19 där sjukvården riskerar att bli överbelastad och ännu fler kommer att dö om inte utvecklingen vänds. Varje medborgare ska umgås i en begränsad krets och riktlinjen är att inga samlingar ska omfatta fler än åtta personer. Kollektivtrafik ska undvikas och resor i övrigt ska ske så att nya kontakter undviks under resan och vid resmålet.

Idrottsutövande födda 2005 och senare

För barn födda 2005 och senare är idrottsträning tillåten som tidigare med minimalt antal samtidiga deltagare så att trängsel helt undviks. Träningen ska om möjligt bedrivas utomhus. De hittills gällande riktlinjerna för genomförande (handhygien, etc.) ska följas. I de allmänna råden sägs även att enstaka matcher eller cuper för barn födda 2005 eller senare kan genomföras.

Idrottsutövande födda 2004 och tidigare

För de som är födda 2004 och tidigare är idrottsträning möjlig om den bedrivs på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott bör de

  • Hålla avstånd till varandra
  • Inte dela utrustning med varandra
  • När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • Undvika gemensamma omklädningsrum
  • Resa till och från aktiviteten individuellt
  • Utföra aktiviteten i mindre grupper

Den riktlinje som finns för vad som avses med ”mindre grupper” är att regeringen rekommenderar att inga arrangemang ska ha fler än åtta deltagare. 

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Övrig föreningsverksamhet

Föreningar bör:

  • Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
  • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Mer information

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande från 14 december

Information från Folkhälsomyndigheten till idrottsföreningar och idrottsanläggningar om covid-19

Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra. Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter

Läs Riksidrottsförbundets FAQ om covid-19 och idrotten

RF: Träning på smittsäkert sätt tillåts för alla