Nya tävlingsbestämmelser från 1 juli 2021

Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté har fastställt en ny version av Tävlingsbestämmelserna att gälla från 2021-07-01.

Dokumentet finns att ladda ner som PDF här: https://fencing.se/faktning/tavlingsinformation/tavlingsbestammelser/

Den nya versionen innehåller bland annat ett nytt avsnitt om hur tävlingar för andra än elit bör organiseras, förtydliganden av processen vid klubbyten, en höjning av högsta tillåtna startavgifter vid SM samt ett avsnitt om militär fäktning.

Vidare förlänger vi undantaget från reglementet ytterligare en säsong vad gäller transparenta kroppskabelkontakter och dragningen av trådar genom skålkontakten på värja.