Nya tävlingsbestämmelser inför säsongen 2020-21

Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté har uppdaterat förbundets Tävlingsbestämmelser:

De viktigaste förändringarna är:

– Veteranålder
– Inbjudan i Ophardt och senast 8 veckor före tävling
– Krav på rapportering av domaraktivitet i resultatfil till Ophardt 
– Krav på arrangör att arbeta aktivt med kommunikation
– Tävlingsform lag-SM 
– Reklamytor 
– Undantag från reglementet vad gäller transparenta kroppskabelkontakter och dragningen av trådar genom skålkontakt (värja)
– Allmänna säkerhetsbestämmelser inom Svensk fäktning

Under den tid då myndigheterna har utfärdat restriktioner pga. covid-19 gäller också regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar.

Läs hela dokumentet här: Tävlingsbestämmelser