Nya tävlingsbestämmelser från och med säsongen 2014–2015

Länk till nya TB i PDF-format finns här. Läs mer om tävlingsbestämmelser här.

Följande är de materiella förändringarna:

 • Nya principer för initial ranking vid Svenska Mästerskap. (O.7, O.11, O.15, O.21) För KAD, JUN och SEN rankas efter uttagningssystemets poänglista. För VET rankas enligt Svensk Veteranranking. För YU och ÄU rankas efter Masters (ingen ändring).
 • Förtydligande om att det är tävlingsarrangören som ansvarar för att tillräckligt antal domare med tillräcklig kvalitet finns tillgängliga på platsen. (O.4.1)
 • Maximal avgift per utebliven pliktdomardag sätts till 2000 kronor. (O.4.6)
 • Maximalt pliktdomarkrav på en förening under en tävlingshelg sätts till 6 domardagar. (O.4.3)
 • Förtydligande om att principen gäller att deltagande förening ska leverera pliktdomare i relation till deltagandet per vapen och tävlingsdag. Samtidigt slås det fast att avsteg från detta kan godkännas av tävlingsarrangören om detta inte försvårar tävlingens genomförande. O.4.5
 • Till veteranklasserna sker byte 1 januari det kalenderår man uppnår den undre åldersgränsen. (S.6.2)
 • Den som enbart är domare samt den som är fäktare, svensk medborgare men stadigvarande bosatta utomlands undantas från kravet på svensk licens. (S.7.7)
 • Slår fast principen att allt tävlande sker baserat på godkännande från den förening fäktaren representerar. (S.8.1)
 • Krav på insänt folkbokföringsintyg för icke-medborgare slopas. (S.8.5)
 • Förtydligande av överdomarens ansvar vid tävlingar. (T.1.2)(T.2)
 • Krav att tävlingsarrangör lägger särskild omsorg på att tillse att domarens/domarnas arbetsyta mellan pisterna är tillräckligt stor för att minimera risken för skador. (O.1.4)
 • Redigerad, tydligare text kring tävlingsledningens ansvar. (O.3)
 • Vid all poulefäktning gäller att antalet segrar och därefter stötindex avgör seger eller placering i poulen. (O.10.4)(O.14.4)
 • Uppmaning till arrangörer av lag-SM SEN och JUN att om möjligt alltid fäkta ut om alla platser, även lägre än 16. (O.10.9, O14.5)
 • Tydligare specificerat vad som gäller på svenska tävlingar avseende FIE-klingor, sabelhandske, bröstskydd och transparent mask.
 • Avgiften för svensk licens höjs med 50:- för samtliga klasser. (S.7.6)

Peter Ejemyr
Ansvarig för TB-frågor i SvFF:s styrelse