Nytt belöningsreglemente

Det nya belöningsreglementet innehåller en del förenklingar med ett reducerat antal nivåer för individuella belöningar.

När det gäller elitmärket, stora grabbars och tjejers märke, har reglerna för kvalificering ändrats i grunden som en anpassning till hur fäktsporten förändrats och internationaliserats. Syftet är att märket ska utdelas till dem som når elitnivå i internationell konkurrens bland seniorer.

Hans Drakenbergs minnesplakett

En ny utmärkelse instiftas i det nya Belöningsreglementet, Hans Drakenbergs minnesplakett.

Hans Drakenberg (1901-1982) var Sveriges förste Europamästare i fäktning 1935 (världsmästerskap fanns inte ännu). Han var även lagmedlem i det svenska silverlaget vid OS 1936. 

Inom svensk och skånsk fäktning hade han en lång ledargärning, inte minst som vice ordförande i Svenska Fäktförbundet, som ordförande i Skånes Fäktförbund och i Malmö Fäktklubb av 1919. Han var även under decennier ledamot och ordförande i FIE:s SEMI-kommission samt ledamot av dess exekutivkommitté. Bland hans främsta internationella insatser finns arbetet med att utveckla elektrisk bedömning först på värja och sedan på florett. Hans Drakenberg tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj 1935 och FIE:s Challenge Feyerick 1983.

Hans Drakenbergs minnesplakett utdelas i till enskild person, som förtjänstfullt understött eller eljest främjat fäktsporten specifikt eller idrotten generellt. Den utdelas maximalt en gång om året i samband med SvFF:s årsmöte och kan endast ges till en samma person gång.

Läs nya Belöningsreglementet här:

http://www.fencing.se/om-svff/utmarkelser/