Nytt i Ophardt beträffande domaranmälan

Några förändringar har skett i Ophardt Online beträffande domaranmälan. Systemet har i allt väsentligt anpassats till våra regler i TB och domarnas kompetens har tydligare markerats.

Utdrag ur TB angående pliktdomare:
”Pliktdomare ska fördelas i proportion till föreningens deltagande vad avser vapen och antal över en tävlingshelg.
Exempel: Under en individuell tävling har en förening 5 starter i florett och 9 starter i värja på lördagen och 4 starter i florett och 2 starter i värja under söndagen. Föreningen har därmed 20 starter under tävlingshelgen och skyldighet att ställa upp med totalt 4 domardagar. Dessa ska fördelas så att föreningen ställer upp med två domardagar i värja och en i florett under lördagen och en domardag i florett under söndagen.”

Översikt i Ophardt Online efter anmälan enligt exempel nedan:

Anmälan av domare

Saknas pliktdomare markeras pliktdomaravgift aktuell dag. En pliktdomaravgift för resp saknad pliktdomare ska läggas in.

Numera är endast de vapen som domaren har licens på markerade. Domare utan markering har ingen licens och ska inte anmälas om arrangören angett licenskrav i inbjudan.

Även Damer och Herrar är markerade eftersom arrangören kan använda anmäla domare i valfria klasser.

Domare som har licens på två vapen kan ibland räknas dubbelt i översikten ovan och då felaktigt resultera i att meddelandet ” Du har anmält tillräckligt många domare.” visas! Räkna bort en domardag och lägg till ytterligare en domare.