Nytt medicinskt råd

I SvFF:s verksamhetsplan för 2017 har en organisation och förstärkning av förbundets medicinska stödfunktioner satts upp som ett mål.

I rådet finns flera medicinska kompetenser representerade såsom sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat, idrottspsykolog och läkare. Vi räknar med att kunna komplettera med sjuksköterska och näringsfysiolog.

Syftet med rådet är att stärka den medicinska kompetensen inom SvFF:s alla områden. Rådet skall sträva mot att alla delar inom vår verksamhet skall få del av medicinsk service anpassad till fäktningens olika behov på aktuell nivå. Vi hoppas kunna skapa en verksamhet/service som skall vara till nytta för våra elitfäktare, ungdomar, barn, veteran- och motionsfäktare. För landslagsfäktarna räknar vi med en mer omfattande service med en tätare kontakt, stöd i träningsplanering, skadediagnostik, uppföljning och rehab. Vi hoppas kunna utforma ett flikbaserat, webbaserat stöd på vår hemsida där medicinsk rådgivning skall finnas för allehanda medicinska problem; allt ifrån stukningar, infektioner, vanliga småskador till hur man skall behandla misstanke om ätstörningar. Det skall även finnas en flik om doping där man enkelt skall kunna kontrollera sin aktuella medicin.

I gruppen ingår nu Andreas Brink, Anna Darwén, Teemu Tuomi, Thomas Avenbrand, Zynab Mahmoud, Rolf Skuncke och Ulrika Tranaeus. Avsikten är att ha regelbundna möten.

Vi planerar ett nära sambarbete med fysträningsrådet och siktar på att kartlägga vilka resurser som finns ute i klubbarna som kan stärka vår verksamhet. 

Rolf Skuncke
Förbundsläkare