Öppet lag-DM i Stockholm 15/10

Stockholms Fäktförbund arrangerar öppet distriktsmästerskap för lag på alla tre vapnen, söndagen den 15/10 i Åkeshovshallen.

Anmälan i Ophardt senast 9/10.

Inbjudan finns länkad från tävlingens kalendersida.

Välkomna!

Johan de Jong Skierus, tävlingsledare
skierus@hotmail.com