OS-kvalreglerna

Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg begärde ordet och höll följare anförande:

”Dear Mr. President, dear members of the Executive Committee, dear fencing friends,

I am happy and excited that fencing has finally received the two Olympic team medal sets that we have been missing. This is good. But not sufficient.

I come from a country that did not qualify a team to the Olympics since 1992 and I know I am not alone in this situation among the federations here. For most of the federations the individual qualification is the only realistic alternative to participate in the Olympicc Games, the only way to receive funding from the National Olympic Committee and, most importantly, to secure the growth of fencing in our countries.

We need a fair qualification to the Olympic Games. That 144 athletes out of a total of 204 fencers in the Olympic Games because they participate in the team  competition is not fair is the important obstacle to development of fencing many countries.

I strongly urge the President, the Executive Committee and all of us to work as strongly as we have done in the past for a change.

The qualification rules for Paris must have totally separate qualifications for individual competitions and teams respectively.

This work must start now. Thank you!”

Efter Otto Drakenberg yttrade sig FIE:s högsta chef Nathalie Rodriguez och påpekade att det varit en lång och mödosam kamp för att få det två medaljerna. Inför OS i Tokyo är det inte möjligt att nå längre men FIE avser att starta arbetet med att bredda det individuella deltagandet. 

Också president Alisher Usmanov yttrade sig och sa att vi i första hand ska vara glada över det som nu åstadkommits. Han bekräftade samtidigt att FIE också anser att nästa steg är att förbättra möjligheterna att delta individuellt i OS. 

Se det beslutade kvalificeringssystemet till Tokyo 2020 nedan.