Överdomare vid svenska mästerskap

Junior-SM, Örebro: Björn Rasmussen

Lag-SM, Stockholm: Stefan Clausen

Senior-SM, Uppsala: Björn Rasmussen

Junior-SM, Kalmar: Joakim Lindqvist

Ungdoms-SM, Karlskrona: Ulf Wikström