PM för ECC Sofia, sabel, uppe nu

Ledare är Anton Lundqvist, sabelansvarig i Svenska Fäktförbundet.