PM träningsläger Paris DF

Lägerledare är förbundskapten Henrik Lundegard. Anmälan i Ophardt senast den 20 oktober. Övrig info i PM: