PM mellandagsläger värja

Inbjudan/kallelse ligger nu ute för värjfäktande seniorer och juniorer.

Anmälan sker i tre steg:

Ophardt

Inbetalande av anmälningsavgift

Skicka personnr och kostbehov enligt instruktion