​Problem med e-post

Mail som har skickats till en adress @fencing.se hamnar just nu ofta i mottagarens skräppostmapp eller kommer ibland inte fram alls.

Den som har en adress @fencing.se ombedes att regelbundet titta i sina skräppostmappar, både i klienten och på servern (webmail-inloggningen).

Den som har skickat e-post till någon med adress @fencing.se och upplever att man inte får svar inom rimlig tid ombedes ta kontakt per telefon.

Problemet kan komma att kvarstå i några dagar. Orsaken tycks vara att vår leverantör av e-post @fencing.se har fått sina servrar utnyttjade för spamutskick, varvid dessa har listats som opålitliga.