Landslagsverksamheten – remiss till de svenska fäktföreningarna

Lördagen den 6 augusti invigs de olympiska spelen i Rio de Janeiro. Ingen svensk fäktare kommer att delta, trots att bland andra damvärjlaget gjort utomordentliga insatser under de senare årens kvaltävlingar. Och Emma Samuelsson vann silvermedaljen i VM 2015. Inte heller detta räckte till kvalificering till OS. Direktkvalificering för medaljörer vid VM är vanligt i de flesta idrotter.

Men även om svenska fäktare hade gått vidare till OS, hade behovet av en översyn av landslagsverksamheten varit lika starkt. Det är helt enkelt naturligt att göra detta när de fyra åren mellan de olympiska spelen är över. Nu är siktet inställt på Tokyo 2020 och på OS 2024, i en stad som ännu inte är bestämd.

I verksamhetsplanen för 2016, som antogs av förbundsmötet i mars 2016, skrevs följande:

”Oavsett resultatet av kvalificeringen till OS, är det naturligt att från och med september (efter OS) se över målen för den framtida landslagsverksamheten och vägarna till målen i brett samråd med SOK och de föreningar som har landslagsfäktare eller blivande sådana.”

Detta remissmaterial har i huvudsak sammanställts av landslagsledningen.

Vi uppmanar nu alla landets fäktföreningar att sätta sig in i materialet, svara på frågorna, eller ett urval av dem, och skicka in svaren. De föreningar som inte har landslagsaktuella fäktare idag, kan förhoppningsvis ha det imorgon.

Skicka svaren till

info@fencing.se

senast den 15 september 2016.

Styrelsen kommer efter remissen att ta ställning till landslagsverksamhetens framtida mål och handlingsplaner för att nå målen. Vissa delar kommer självfallet att presenteras för beslut vid förbundsmötet på våren 2017.

Stockholms den 11 juni 2016

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsen