Remiss om nya utrustningsbestämmelser

Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp med uppdrag att se över nuvarande säkerhetsregler. 

Bland annat föreslås att fäktkläder i alla åldersklasser ska omfattas av kvalitetskontroll samt att krav på FIE-homologerade klingor införs i alla tävlingsklasser där klinga 5 är tillåten.

Arbetsgruppen har bestått av följande personer:

Stefan Clausen Ordförande
Mattias Edlund
Orvar Jönsson 
Pierre Thullberg 
Sten Wessman                                                             

Tanken är att de nya utrustningsbestämmelserna ska träda i kraft från nästa säsong, 2016-17.

Mer om bakgrunden och förslaget framgår av pdf-filerna nedan.