Remiss: strategi för svensk ungdomsfäktning

Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i maj 2012 att starta en bred diskussion om framtiden, en revidering av programmet ”Fäktningen inför framtiden”.Efter en omfattande remissverksamhet under 2012 – 2013 fastställde förbundsmötet programmet den 9 mars 2014.

I samband med detta, beslutades också att förbundsstyrelsen under hösten 2014 skulle återkomma med ett remissunderlag gällande en strategi för ungdomsfäktningen i Sverige.

Nedan finns detta underlag dels i pdf, dels i en word-version så att det är möjligt att ändra, stryka och kommentera direkt i dokumentet. Hela programmet ”Fäktningen inför framtiden” med viktiga avsnitt om vision och kärnvärden, så som det fastställdes av årsmötet, återfinns också nedan. Föreningar och distrikt nu ombeds yttra sig senast 31 december.