RV-stipendium till Emma

Föreningen Riksidrottens Vänner (RV) stiftades den 25 november 1916. Syftet med föreningen är att ”verka för gott kamratskap mellan nuvarande och tidigare svenska idrottsledare”.

För mer information om Riksidrottens Vänner och RV-stipendiet gå in på www.riksidrottensvanner.se.

RV delar ut tio stipendier varav fem årligen. Läs mer om RV:s stipendier här.