​Så bygger vi ett starkt förbund

Söndagen den 18 oktober 2009 samlades vi till årsmöte på Quality Airport Hotel vid Arlanda. På verksamhetsberättelsens förstasida vrålade Emma Samuelsson ut sin glädje. Fotot var nog taget vid OS i Beijing drygt ett år innan.

Vid det årsmötet fattade vi beslut som inte fick några tidningsrubriker men som betydde mer för svensk fäktning än vad vi då kunde drömma om.

Bakom oss hade vi en lång process. 2004 antog vi programmet ”Fäktningen inför framtiden” efter ett brett samtal i föreningar och SDF. 2008 kompletterade vi programmet med avsnitt om ungdomsfäktning och jämställdhet.

I verksamhetsberättelsen för 2008 berättade vi om hur programarbetet svetsade samman förbundet. Vi hade också några år innan förändrat stadgarna, så att föreningarna fick rösträtt vid årsmötet. Därmed tog alla ett ansvar både för diskussionerna och besluten. Nu bestämde vi oss för att gå ifrån ord till handling, från snack till verkstad. Vi bestämde oss för att sätta gemensamma mål, nyckeltal, för antal föreningar, medlemmar och licenser men också för antalet deltagartillfällen, sammankomster och studietimmar i SISU-regi. Lite av väckelsemöte kändes det som. Och som vi tog i, när vi formulerade målen för 2014, fem år framåt.

Nyckeltal 2008 Mål 2014
Antal föreningar 43 50
Antal medlemmar 4300 5000
Antal licenser 851 1000
Lokalt aktivitetsstöd:
-antalet deltagartillfällen 80049 100000
-antalet sammankomster 10014 11500
Studietimmar i SISU-regi 346 800

Det fanns en och annan som, tror jag, som gav diagnosen ”akut hyrbris”, när vi slog fast vad vi ville klara av på fem år. Själv svarade jag lite kaxigt, att ”det man mäter också blir gjort”. Vi åkte alla hem med olika grader av optimism men fast beslutna att göra vårt bästa, hålla ihop och arbeta hårt mot gemensamma mål.

Hur gick det då? Igår sammanställde jag den slutliga statistiken från RF för 2014. Och här ser vi resultatet.

Nyckeltal 2008 Mål 2014 Resultat 2014
Antal föreningar 43 50 52
Antal medlemmar 4300 5000 4938
Antal licenser 851 1000 925
Lokalt aktivitetsstöd:    
-antalet deltagartillfällen 80049 100000 99732*
-antalet sammankomster 10014 11500 11131
Studietimmar i SISU-regi 346 800 1816

* I jämförbar åldersgrupp. Totalt nu 105 167, sedan maxåldern höjts från 20 till 25 år.

Med näst intill kirurgisk precision har vi nått våra mål för 2014, som vi satte upp för sex år sedan. Siffrorna visar att sammanhållning, lojalitet mot fattade beslut och hårt arbete lönar sig. Extra roligt är det med föreningsutvecklingen. Från 43 till 52 på sex år.

Nu håller vi som bäst på och försöker genomföra det reviderade program ”Fäktningen inför framtiden”, som vi antog vid senaste årsmötet. Och vid årsmötet den 6 mars nästa år ska vi sätta nya mål för 2020. Men innan dess väntar en intressant tid, fylld av samtal och dialog.

Lördagen den 7 november samlar Sydsvenska Fäktförbundet sina föreningar i Helsingborg. Då ska vi gemensamt gå igenom vad vi kan göra för att förbättra ungdomsfäktningen, så att allt fler stannar kvar, men också hur vi ska kunna öka antalet föreningar, medlemmar, deltagartillfällen och studietimmar i SISU-regi. För när vi lyckas med detta, ökar också RF:s stöd till vårt förbund.

Fjorton dagar därefter är det Västsvenska Fäktförbundets tur, och direkt efter årsskiftet är det dags för Stockholm (inkl. Gotland), Mellansverige och Norrland.

Vi har tagit fram ett underlag för föreningarnas verksamhetsplanering. Och vid årsmötet senast var vi naturligtvis överens om det självklara, att vi alla ska bidra för att göra målen till verklighet. Det är i föreningarna fäktningen utvecklas. Förbundet är summan av föreningarna.

För tre dagar sedan kom ett roligt besked från RF. Vi fick 104 000 kronor för en verksamhet som vi kallar ”Från förankrat program till verklig förändring”.

Så här skrev vi bl.a. i ansökan till RF:

”För att få en verklig förankring för det förändringsarbete som har gjorts är det viktigt att en konkret dialog om hur programmet kan göras till verklighet kommer till stånd i varje förening genom ett samtal mellan en SF-företrädare och föreningens styrelse. Styrelsen har gjort en fördelning av kontaktansvaret för landets fäktföreningar. Ett förverkligande av planerna betyder konkret ca 50 möten inom svensk fäktning.”

Tack för allt fint jobb vi har gjort tillsammans. Snart träffas vi i föreningarnas verklighet. Arbetet för ett ännu starkare förbund tar inte paus.

Lars Liljegren