Samarbetsavtal mellan Sverige och Italien

Avtalet tar upp samarbete inom två huvudområden:

  • Kommunikation och media
  • Good governance i nationella och internationell fäktning

Parterna är överens om att samarbeta för att stärka fäktsportens profil genom att dela innehåll: bilder, texter, videomaterial och också genom erfarenhetsutbyte på flera nivåer. Överenskommelsen definierar gemensamma utgångspunkter för att utveckla arbetet med god förvaltning, transparens  och hög etisk nivå  både i de nationella förbunden och på internationell nivå. 

Avtalet får en rivstart redan nu. På eftermiddagen idag genomförs ett seminarium med över 20 av Sveriges fäktföreningar om sponsring och kommunikation där Alessandro Noto, sociala mediestrategi i Italienska Fäktförbundet, och president Scarso är några av huvudnumren. 

I morgon förmiddag kommer styrelsen i Svenska Fäktförbundet att genomföra sin första workshop om good governance inom SvFF där också de italienska gästerna deltar. Syftet är att utbyta erfarenheter och ta fram en handlingsplan om good governance för Svensk Fäktning.

Svenska Fäktförbundet genomför ett projekt med stöd från Riksidrottsförbundet där syftet är att stärka transparens och good governance inom Europeiska Fäktförbundet och Internationella Fäktförbundet. Syftet är att skapa ett nätverk av fler nationella förbund och en konferens planeras under 2019. Avtalet med det italienska förbundet är en viktig milsolpe i detta projekt.