Sista anmälan till SAF-pokalen är den 14/12

SAF-pokalen och Rehbinder Prize 2018 avgörs i Eriksdalshallen den 13-14 januari. Detta är FIE-tävlingar med status som satellitvärldscuper. Därmed gäller samma regler för svenska fäktare som vid alla FIE-, EFC- och NM-tävlingar, dvs. att föranmälan ska vara gjord i Ophardt senast 30 dagar före, i detta fall den 14/12. Vid anmälan måste fäktaren inneha giltig FIE-licens.

Fäktare som vill anmäla sig efter sista anmälningsdag eller fäktare som anmält sig men saknar giltig FIE-licens måste betala en förseningsavgift på 400 kronor.

Ev. avanmälan sker genom e-post till SvFF (info@fencing.se). Avanmälan efter 6/1 medför en avgift till FIE på 500EUR i det fall fäktaren inte presenterar ett läkarintyg. 

All kontakt angående anmälan eller avanmälan ska ske till SvFF (info@fencing.se). Fäktare ska inte kontakta SAF i sådana frågor. Även i de fall fäktaren upplever problem med Ophardt kan han eller hon ta kontakt med info@fencing.se, före sista anmälningsdag. Glöm inte att bekräfta anmälan i Ophardt ”i flera steg” och därefter kontrollera att namnet finns med i anmälningsöversikten i Ophardt.

Ca 20 dagar före tävlingen kan fäktare med fördel kontrollera sin anmälningsstatus på fie.org.