Skärpta restriktioner för idrotten

Stopp för ”enstaka matcher” och förtydligande att ”yrkesmässig idrott” endast innefattar seniorer

Svenska Fäktförbundet har regelbundna möten med Riksidrottsförbundet som i sin tur får direktinformation från Folkhälsomyndigheten. Från dessa får vi tydliga indikationer på att pandemiläget är allvarligt och att man är mycket oroad för en ”tredje våg” driven av den mer smittsamma ”brittiska” mutationen.

I veckan presenterade såväl Folkhälsomyndigheten som flera regioner nya skärpta restriktioner i syfte att minska spridningen av Covid-19.

Det som mest direkt berör idrotten är att det generella undantaget som tillåtit ”enstaka matcher eller tävlingar” för barn födda 2005 och senare tas bort från den 1 mars.

Vidare har RF förtydligat att de undantag som gäller ”yrkesmässig idrott” inte omfattar juniorer, utan enbart nationell eller internationell elitnivå för seniorer förutsatt att utövaren har idrotten som sin huvudsakliga sysselsättning. 

RF uppmanar förbund, föreningar, aktiva och ledare att säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs enligt gällande rekommendationer. 

Idrotten påverkas just nu av ett lapptäcke av lagar, förordningar, regler och restriktioner. Dessa kan också skilja mellan regioner och mellan kommuner. Varje förening och distrikt måste tyvärr därför göra ett ganska omfattande arbete att ta reda på vad som gäller för just den egna verksamheten. Det är alltid den egna föreningen som fattar beslut och som är ansvarig för sin verksamhet.

Några platser att börja samla in viktig information är:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-ber…

https://www.krisinformation.se/

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/om-de… (Region Stockholm som exempel)

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-poli… (Göteborgs stad som exempel)