SM för juniorer 2021

Inbjudan till SM för juniorer, individuellt och lag, 3-4 juli i Örebro finns nu publicerad.

Tävlingen genomförs under förutsättning att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Riksidrottsförbundets tolkning av dessa vid tävlingstillfället tillåter idrottstävlingar med deltagare från hela landet i denna åldersklass.

Anmälan på sedvanligt sätt enligt den egna klubbens gängse rutiner.

Tävlingen genomförs i de åldersklassers som gäller för säsongen 2020-21 (dvs. i samma
åldersklasser som om tävlingen hade genomförts som planerat i maj 2020). Licens för säsongen 2020-21 gäller för start i denna tävling.

Deltagande klubbar uppmanas att omgående boka upp de pliktdomare som man avser anmäla till tävlingen. Då tävlingen ligger mitt i sommaren är det ännu viktigare än vanligt att deltagande klubbar agerar solidariskt och ser till att rekrytera och anmäla sina pliktdomare.

Domare som vill döma men inte engagerats av sin hemmaklubb ombedes ta kontakt med anmalan@wff.nu.

Länk till inbjudan