​Smärta bör aldrig nonchaleras

Svenska Fäktförbundet har den senaste tiden fått oroande signaler från läkare och sjukgymnaster som behandlar fäktare. Det handlar om patienter som fortsätter att träna, trots tydliga smärtindikationer. Det har i flera fall rört sig om unga fäktare före senioråldern.

Att träna med skada ökar risken att skadan förvärras med onödigt långa rehabiliteringsperioder som följd. I värsta fall kan skadorna bli kroniska. 

Ihållande smärta i någon del av kroppen är en indikation på att något inte står rätt till. Om du som aktiv misstänker att det kan röra sig om en skada bör du uppsöka husläkare eller sjukgymnast gärna med specialistkompetens i idrottsmedicin för bedömning. Glöm inte att berätta om i vilken omfattning du tränar fäktning och annat. Följ ordination om vila och rehabilitering.

Som tränare eller förälder till ungdomar och barn bör man vara uppmärksam på eventuella indikationer om skada och alltid följa upp med den aktive att kontakt tas med vården.