Stipendium till Madina och Katja

Sydsvenska fäktförbundets stipendium är nyinstiftat och utdelas
för ”prestation, träningsflit, gott föredöme och gott kamratskap både på
och utanför pisten” under 2013.

För att främja för fäktsporten betydelsefulla insatser som utförs av
aktiv idrottsutövare, ledare eller domare inom Svenska Fäktförbundet
distrikt syd, utdelar Sydsvenska Fäktförbundet i enlighet med nedan
angivna regler två årliga idrottsstipendier om 1.000 kr vardera.

Stipendium ska delas ut till två personer och ska betraktas som en
uppmuntran till vidare utveckling inom fäktsporten. Stipendiesumman
betalas ut till fäktarnas föreningar som i sin tur överlämnar
bruksföremål, resa eller presentkort. Stipendium kan endast utdelas en
gång till samma person.

Vid utdelning av fäktstipendium skall särskild hänsyn tas till
vederbörandes insatser och prestationer inom fäktsporten. Dessutom är
träningsflit, gott föredöme och gott kamratskap både på och utanför
pisten grund för bedömningen. Särskild hänsyn skall tas till
prestationer, förutom innevarande år, också föregående år.

Stipendiaten skall vara aktiv inom förening ansluten till Sydsvenska
fäktförbundet vilket omfattar klubbar i Blekinge, Skåne och Småland.

Beslut om stipendiater fattas årligen av Sydsvenska fäktförbundets styrelse.

Utdelning av stipendierna skall normal ske i samband med SvFF:s årsmöte eller tävling i distriktet.