Stockholm, distriktsdomarkurs värja

PROGRAM Måndag 16 mars, 18:00 – ca 21:30 Teori Måndag 23 mars, 18:00 – ca 21:30 Teori Fredag 27 mars, kl 18.00 Teoriprov Lördag 28 mars, under tävling Praktik/Uppdömning PLATS 16/3 och 23/3: Stockholm / Idrottens hus. Fiskartorpsvägen 15 D, Stockholm. T-Bana Stadion. PLATS 27-28/3 Stockholm / Åkeshovshallen. Bergslagsvägen 60 Bromma. T-bana Åkeshov KURSLEDARE OCH EXAMINATOR Kursledare: Björn Rasmussen Examinator: Joakim Lindqvist, Stefan Clausen ANMÄLAN Anmälan med namn, klubb, personnummer samt e-postadress skall vara Fredrik Sjödahl tillhanda senast 2015-03-01. Anmälan skickas till fs222@hotmail.com. Efter bekräftelse på att det finns plats betalar man snarast in kursavgift till SEB konto 5374 10 32743 med personnummer i meddelandet/på betalningen. Minimum 6, max 15 deltagare där tre är reserv. OBS begränsat antal deltagare och anmälan bearbetas i turordning. De födda under 1999 eller tidigare kan examineras. AVGIFT OCH BIDRAG Kursavgift är 200 SEK. INTYG OM FÖRSTUDIER OBS! Elev skall intyga att de kommer läsa följande innan kursstart. Delar om florett och sabel kan hoppas över. http://www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_583541/cf_69694/ReglerD1-1_Tekniskt_2013-Dec06.PDF Andra rekommenderade förstudier inför kursen. Dessa hittas och laddas hem: På engelska: http://www.britishfencing.com/governance/rules/fie… Alla giltiga ändringar är redan införda i det engelska reglementet. På svenska; http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/FMFaktreglemente/ De svenska tävlingsbestämmelserna (TB) En svensk uppdaterad straffpocket Domarens tecken