Svensk Fäktning kommunikationsplan tävlingar

Ett av syftena med kommunikationsplanen för fäkttävlingar är att tydliggöra vilka åtaganden som Svenska Fäktförbundet har som mål att fullgöra och vilka rekommendationer som gäller för arrangörer av tävlingar. Syftet är att successivt utveckla  kommunikationen om tävlingsverksamhet och de olika landslagen på internationella tävlingar.

Kommunikationsplanen för tävlingar finns i pdf-format nedan. Den utgår ifrån SvFF:s varumärkesplattform och övergripande kommunikationsplan som finns här: 

https://www.fencing.se/om-svff/policies-och-handli…

Kommunikations- och marknadskommittén kan kontaktas via kmk@fencing.se