Svensk Fäktning och coronaviruset

Det finns en risk att fäktsporten kommer att påverkas ytterligare av coronavirusets utbredning. Det gäller både internationellt tävlingsdeltagande och verksamheten i Sverige. Situationen förändras hastigt i nuläget  och det är  viktigt att alla håller sig löpande informerade.

Svenska Fäktförbundet uppmanar alla som är engagerade inom fäktsporten att vara uppmärksamma på den information och de rekommendationer som lämnas av ansvariga myndigheter.

Alla som framöver ska tävla utomlands bör vara beredd på att tävlingar kan komma att flyttas eller ställas in. Välj därför gärna av- och ombokningsgarantier om möjligt.

Viktiga informationskällor

Ansvarig för bedömningen av det nationella läget vad gäller covid-19 är Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har en telefonjour som är öppen dygnet runt där frågor relaterade till coronaviruset covid-19 besvaras. Telefonnumret är 113 13.

Utrikesdepartementet ger via reseinformation på SwedenAbroad råd och rekommendationer om gäller utrikes resor. Här är kan den som planerar en resa bland annat ta del av ambassadernas reseinformation, UD:s beslut om avrådan från resa till vissa länder eller områden och registrera sina resplaner och kontaktuppgifter på ”Svensklistan”.

Om du har frågor om din egen hälsa eller misstänker att du kan ha blivit smittad ska du kontakta sjukvården i din region via telefon 1177 (från utlandet +46 771-11 77 00) eller på webben  www.1177.se.

Riksidrottsförbundets information om coronaviruset

Rekommendationer

Svenska Fäktförbundet lämnar inga ytterligare rekommendationer än att följa ansvariga myndigheters och sjukvårdens rekommendationer och föreskrifter.