​Svensk Fäktning säger ja till OS och Paralympics 2026

Hur kan ett vinter-OS och vinter-Paralympics vara viktiga för en liten sommarsport? Svaret är att vi vet att ett de skulle stärka hela den svenska idrotten, även oss. Vi blir alla vinnare om Sverige genomför olympiska och paralympiska spel, om vi alla hjälps åt för att göra det möjligt.

Fäktningen tillhör de idrotter som funnits med på det olympiska programmet sedan de moderna olympiska spelens födelse 1896. OS har betytt att vår favoritsysselsättning, som från början engagerade entusiaster i en handfull europeiska länder, nu finns i mer än 150 länder.

Genom den olympiska rörelsen har vi fäktare fått dela idrottens gemenskap, ibland på ont men allra oftast på gott. Vi har fått stöd i att utveckla regler, organisation, evenemang i en ständig dialog med andra idrotter. Ett bärande tema i mer än 100 år har varit rättvisa regler och rent spel – eviga frågor som ständigt prövats och omprövats sedan fäktningens första gemensamma regelbok författades inför OS i Stockholm 1912.

OS har varit det som gett oss fäktare mening åt våra strävanden. Vare sig vi velat testa vår förmåga och våra gränser i en träningsmatch på fäktsalen eller i den absoluta världseliten, har formerna och kulturen följt de olympiska principerna. Vi om några vet vad OS betyder för idrottens utveckling och vilket kraftfullt verktyg ett OS-arrangemang under några veckor är för att sätta igång positiv utveckling som kan vara i mer än 100 år.

OS och Paralympics är inte bara glädje i själva tävlingarnas högtidsstunder utan också glädje i förberedelsernas gemensamma kraftansträngning. Glädje i att hjälpa de olympiska och paralympiska rörelserna att hitta hållbara, smarta lösningar på hur framtida spel ska arrangeras. Glädje i att så många är delaktiga som volontärer och frivilliga, glädje i att idrotten når ut till nya grupper i befolkningen. För oss som redan är aktiva inom idrotten kommer utveckling av våra strukturer och arbetssätt på köpet i kraftansträngningen att förbereda de aktiva inför det som kan vara deras idrottslivs absoluta höjdpunkt.

Nu finns möjligheten för Sverige att återigen förnya de olympiska spelen, kanske världens mest kända evenemang, till kostnader och risker som är rimliga i förhållande till möjligheterna. Självklart ska vi fånga tillfället att under några år förgylla idrottsvardagen och låta ett Stockholms-OS peka ut riktningen för världens största idrottstävling under de kommande hundra åren.

Svenska Fäktförbundet stödjer helhjärtat en svensk OS-ansökan och kommer att sträva efter att våra föreningar och deras medlemmar ska göra meningsfulla insatser i samband med ansökan och eventuellt genomförande.

Läs mer om kandidaturen här