Svensk Fäktning Strategi 2028

———————————————————————————————

Länk till svarsformulär med ytterligare information

Sista svarsdag 21 januari 2018

———————————————————————————————

Den största lilla fäktnationen i världen

Styrelsen har under 2017 arbetat med ett förslag till ny strategi för svensk fäktning utifrån visionen
”Den största lilla fäktnationen i världen”.

I denna remiss ber styrelsen om synpunkter på hela förslag som innehåller följande delar:

  1. Förslag till vision: Den största lilla fäktnationen i världen
  2. Förslag till värderingar: Kämpaanda, Hållbarhet och Modern tradition
  3. Förslag till tre strategiska fokusområden: Växa och behålla, Alltid medaljchans samt Bli starkare samt mål för dessa fokusområden. 
  4. Förslag till sammanlagt sju måste vinna-matcher som bedöms vara kritiska för att visionen ska kunna bli verklighet
  5. Strategiska initiativ som anger vilka vägval som behöver göras i varje måste vinna-match

Ett slutligt förslag till strategi kommer att föreläggas årsmötet 2018 för beslut.

I den vidare processen kommer de enskilda strategiska initiativen att konkretiseras i aktiviteter och tidssättas. Redan förslaget till verksamhetsplan för 2018 tänks utgå ifrån det nya sättet att planera och prioritera.

Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade vid mötet den 18 december 2017 att sända förslaget på remiss till föreningar och SDF under tiden den 20 december 2017– 21 januari 2018. Även remissvar från individer är välkomna.

Remissunderlag med frågor, mer information och videomaterial finns upplagda i ett interaktivt formulär:

https://goo.gl/forms/kkwLpYnby1p7HKT43

Vi är tacksamma om ni/du använder formuläret då det underlättar sammanställningen. Om ni väljer att författa ett fullständigt remissvar eller vill komplettera med ytterligare material ber vi er använda e-postadressen
info@fencing.se. Strategiförslaget kan laddas ned i remissinbjudan nedan.

Frågor och synpunkter tas dessutom emot av Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg via mail
otto@fencing.se.

Svar ska ha inkommit senast den 21 januari 2018.

Stockholms den 19 december 2018

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsen