Svensk herrvärja kan börja hoppas

Se reportaget på svt.se.