Påminner: SvFF söker SM-arrangörer 2017-2021

Under 2016 kommer SM för seniorer och veteraner att gå i Kalmar (23-24 april) och SM för juniorer i Solna (19-20 mars). Därefter har några föreningar visat preliminärt intresse men inga beslut är fattade.

Landets fäktföreningar ombedes därför att senast 10:e februari inkomma med intresseanmälningar vad gäller att arrangera Svenska Mästerskap åren 2017-2021. Vänligen skicka mail till kalender@fencing.se.

Det ligger i sakens natur att dessa intresseanmälningar är preliminära och beror på möjligheten att boka lokal.