Svenska Mästerskap 2018-2020

Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté har beslutat om att uppdra åt följande föreningar att arrangera SM-tävlingar under säsongen 2018-19:

  • Lag-SM: Ängby Fäktklubb, Stockholm
  • SM för Juniorer: Kalmar Fäktklubb
  • SM för Seniorer och Veteraner: Malmö Fäktklubb av 1919
  • SM för Ungdomar och Kadetter: Fäktklubben Chapman, Karlskrona

En ansökan har inlämnats om medverkan i ”SM-veckan” som år 2019 går i Malmö.

Föreningar som är intresserade av att arrangera SM under säsongen 2019-20 bör inkomma med ansökan till tk@fencing.se senast under maj 2018 och strukturera ansökan i enlighet med de bedömningskriterier som återfinns i bilagd pdf.

Även föreningar som tidigare har signalerat intresse bör förnya sin ansökan.

Kriterier för att utvärdera en ansökan till att få arrangera en SM-tävling

Godkänt Bra Utmärkt
Arrangörskap
Erfarenhet av tävlingsarrangemang (utfallet av tidigare arrangemang tas med i utvärderingen)
Tidigare tävlingar och mästerskap Deltagit vid flera tidigare tävlingar Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna tävlingar
Tidigare övriga arrangemang Deltagit vid flera tidigare arrangemang Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna arrangemang
Samarbete med andra klubbar Omgivande klubbar stödjer ansökan Omgivande klubbar erbjuder hjälp Etablerat samarbete finns
Mediaplan Mediaplan finns Kontakt med lokalmedia finns Överenskommelse med lokalmedia finns
Spridning av mästerskapsorter Inga mästerskap i klubben det senaste året Inga mästerskap i klubben de senaste 3 åren Inga mästerskap i närområdet de senaste 3 åren
Mästerskapskänsla Grundläggande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande ceremonier och kringarrangemang
Tävlingsplats
Tävlingsplats/arena Funktionell idrottshall med ljudanläggning Två hallar? Dåliga golv? Avstånd mellan pister

Funktionell arena

Servering dedikerat domarrum

Exklusiv arena

Restaurang, mediakub, ljudanläggning

Publikmöjligheter Plats för publik Parkering
Inga andra matcher då finaler fäktas

Läktare separerad från pisterna

Dedikerad finalpist parallell med långsida)

Underlätta att följa tävlingsresultaten löpande resultatpublicering på internet. Speaker som pratar följande
Finalpist med backdrop
Resor och transporter
Resmöjligheter från hela Sverige Tåg eller flyg i kommunen. Busstransporter kan vara godtagbara Allmänna transportmedel max en timme från arena Allmänna transportmedel max en halv timme från arena
Boende Adekvat antal boendesplatser inom rimligt avstånd Adekvat antal boendeplatser (flera prisklasser) inom rimligt avstånd Förhandlat fram signifikanta hotellrabatter med hotell i närområdet
Eventuella transporter mellan boende och tävlingsplats Max en timme med bil eller allmänna transportmedel Max en halv timme med bil eller allmänna transportmedel Gångavstånd eller transferbuss
Ekonomi (bedöms endast godkänt/ej godkänt)
Budget i balans Budget ska vara i balans
Resekostnader Redovisade extraordinära kostnader
Boendekostnader

Redovisade ungefärliga kostnader

Tävlingskommittén kan också ta hänsyn till särskilda omständigheter så som exempelvis föreningsjubileum, kommunjubileum eller liknande.