SvFF:s råd om fäktsäkerhet

Råden ska ses över årligen av Materiel-, reglements- och säkerhetskommittén (MRS) enligt styrelsens instruktioner och om du har idéer eller tankar på innehåll som saknas eller som eventuellt är överflödigt tas de tacksamt emot. 

Kommentarer som ger en fingervisning om råden diskuterats i föreningarna eller inte är också mycket välkomna. Skicka dina kommentarer till mrs@fencing.se senast 15 oktober.

Skriften ”Fäktsäkerhet m.m.” hittar du här