Tävlingsinbjudan

Tävlingsinbjudningar till svenska tävlingar

Arrangören av en svensk tävling är enligt Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser ansvarig för att inbjudan publiceras senast sex veckor före tävlingsdatum. Från och med denna säsong sker detta genom att inbjudan i pdf-format laddas upp på Ophardt Online.

2014 – Kalender och Masters 2014-15

Kalenderarbetet
inför nästa säsong är nästan klart men några frågetecken återstår. Eftersom
många föreningar har börjat sitt planeringsarbete och behöver tävlingsprogrammet
publicerar vi kalendern i dess nuvarande skick.