Tävlingsledarutbildning

Anmälda (31 st)

Muhannad Al-Nuaimi, KFA
Åsa-Lena Andersson, ARA
Therese Ankarstrand, EGF
Peter Ban, ARA
Carola Bladin, EGF
Andrey Bogomolov, MF19
Bengt Boogh, ÖFFK
Cornelia Burman, EGF
Stefan Clausen, DIF
Viktor Degling, EGF
Mattias Edlund, UF
Jonas Eklund, MF19
Rickard Granberg, IFK
Tina Grubb, EGF
Elisabeth Hallström, LUGI
Eva Löfgren, DIF
Dennis Maaninka, KF99
Helena Maaninka, KF99
Aleksandar Matic, GFK
Peter Norrman, ARA
Caroline Persson, C4
Lisbeth Pettersson, GoFK
Rebecka von Post, MFFG
Fredrik Sjödahl, SAF
Daniel Trönnberg, C4
Hans Wahl, YFK
Ana Valero-Collantes, JFK
Johan Willemo, GoFK
Ulf Wikström. KFK
Stefan Wramner, GoFK
Emma Åhlander Hansson, KFK

Utbildningen genomförs i samarbete med Ophardt. Kursledare är Martin Schreiber, utvecklare hos Ophardt. 

Programmet som används under utbildningen är Ophardt Touch, en modern webbaserad programvara. Ophardt Touch är förhållandevis flexibel när det gäller tävlingsformat, vilket är av betydelse i diskussionen om nya tävlingsformer för barn och ungdomar som försiggår inom svensk fäktning. Läs mer om Ophardt Touch här

Dock är den metodik som presenteras oberoende av vilken programvara som används och målgruppen för utbildningen är därför såväl nybörjare som erfarna tävlingsledare som vill stifta bekantskap med en ny programvara.

Förutom utbildningen kommer det att finnas tid avsatt för diskussion och frågor om tävlingar och tävlingssystemet i allmänhet, kalenderfrågor, reglemente och TB-frågor mm.

Program

(Se även program från Ophardt i pdf nedan)

Lördag 27 augusti
10.30-16.00 Utbildning och diskussion
19.00 Gemensam middag

Söndag 28 augusti
09.00-14.00 Utbildning

Plats: Idrottens Hus, Stockholm samt eventuellt Hotel Clarion Stockholm

Lördag 27 augusti

Individuella ”traditionella” tävlingar, ur innehållet

 • Förbereda en tävling
 • Tidsscheman
 • Information till tävlingsdeltagare och publik, presentationssystem
 • Startavgifter
 • Att administrera deltagarna
 • Pooler och direkteliminering
 • Fördela domare
 • Ordna flera tävlingar parallellt
 • Skapa dokumentation och rapportera resultat
 • Online resultat

Söndag 28 augusti

Lagtävlingar och speciella tävlingsformat, ur innehållet

 • Förbereda en lagtävling
 • Tidsscheman
 • Ranking baserat på föregående individuell tävling
 • Lottdragning
 • Andra tävlingsformler A/B/C..-finaler, Marathonformel

Anmälan, kostnad och praktiska upplysningar

Anmälan
Senast 17 juni till info@fencing.se med uppgivande av namn, förening, e-postadress och mobiltelefonnummer samt önskemål om hotell.

Anmälningsavgift 
200 kr per deltagare ska betalas in senast 17 juni till SvFF bankgiro nr 124-7956. Återbetalas ej vid avanmälan.

Ekonomiska villkor
SvFF står för övernattning för de deltagare som inte bor i Stockholmsområdet. Förbundet bjuder också på lunch lördag, middag lördag samt lunch söndag. Resebidrag från Idrottslyftet kan sökas.

Övrigt
Varje deltagare förutsätts ta med sig egen dator. Installera och bekanta dig gärna med webbläsaren Google Chrome. 

Fler upplysningar
Pierre Thullberg, info@fencing.se, tel 08-699 65 40