Tips om kalenderinformation

Länkar till olika urval av tävlingskalendern på Ophardt Online finns på annan plats på fencing.se (länk).

Öppna aktuell kalender och leta upp den tävling som du söker.

Klicka på ikonen längst till vänster.

Här finns den samlade informationen om tävlingen och även om samma tävling tidigare säsonger.