Träning för födda 2005 och yngre under restriktioner

De lokala allmänna råden som gäller på många håll har till syfte att under en begränsad period påtagligt påverka medborgarnas beteende för att bryta omfattande spridning av covid-19 som riskerar att överbelasta sjukvården och leder till ett ökat antal allvarligt sjuka och döda.

Träning för unga bedöms vara så viktig ur folkhälsosynpunkt att den undantas i de lokala allmänna råden. Riksidrottsförbundets allmänna riktlinje är att idrotten därför måste göra ”kloka val” under rådande situation. Föreningar behöver fatta beslut utifrån de riktlinjer som finns och den smittspridningssituation som råder och samtidigt upprätthålla meningsfull träning för unga. 

Tips

En viktig sak att tänka på är att alla de övriga råd och restriktioner som ges av Folkhälsomyndigheten behöver följas.

 • Undvik omklädnad i gemensamma omklädningsrum
 • Säkerställ god handhygien (god möjligheter till handtvätt med tvål, handsprit, tydliga skriftliga instruktioner)
 • Håll hög nivå på städningen i alla utrymmen
 • Ha ett tydligt system för eventuell utlåningsmaterial som säkerställer att smittspridning inte kan ske.
 • Se över lokalen och säkerställ möjlighet att hålla avstånd för utövarna genom att märka ut avstånd. Begränsa vid behov antalet deltagare per träningstillfälle.
 • Försök hitta möjligheter att förlägga träning utomhus.
 • Icke-nödvändigt resande med kollektivtrafik ska undvikas. Exempel på nödvändigt resande som givits är jobbresor för individer med samhällsviktiga uppgifter, till exempel vårdpersonal.

Tänk igenom hur det ska fungera och prioritera kommunikation till medlemmarna för att öka förståelsen för de åtgärder som införs och motivationen att följa dessa.

Bekräftad smitta i föreningen

 • Förankra i alla träningsgrupper att det är viktigt att meddela föreningen vid smitta av covid-19
 • Informera de som ingår i samma träningsgrupp om att det förekommit bekräftad smitta
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som den som smittats använt och vistats i.

Råd till enskilda i samband med bekräftad smitta i föreningen

 • Även om du inte har några symptom, tänk på att du kan vara smittad och var extra uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
 • Vid symtom ska du isolera dig och gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller om provtagning.
 • Medan du väntar på provsvaret ska du bete sig som om man har covid-19.
 • Följ de regionala förhållningsregler och håll dig informerad via 1177.se

Mer information

Varje enskild individ har ett personligt ansvar för att känna till och följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Här hittar du mer information:

Information från Folkhälsomyndigheten till idrotten

Lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Information från Riksidrottsförbundet angående coronaviruset

Information från Svenska Fäktförbundet om coronaviruset hittar du här