Undantag i uttagningssystemet

Landslagskommittén har när det gäller Ester Schreiber (som studerar i USA denna säsong) beslutat att hon får ersätta JVC-tävlingen i Mödling (som ingår i Svensk ranking) med JVC-tävlingen i Zagreb.

”Fäktare som, på grund av utlandsstudier eller liknande omständighet, är förhindrad att delta i Svensk ranking skall, för att kunna göra anspråk på att bli uttagen, kontakta respektive grenledare inför säsongen för besked om eventuella alternativa uttagningskriterier och -tävlingar. Denne fäktare kan då tas ut på bedömning av landslagsledningen under förutsättning att uppställda kriterier och krav på tävlingsresultat uppfylls och att inte samtliga topp fyra fäktare enligt Svensk Ranking uppfyllt kriterierna enligt b).”